joi, 12 septembrie 2019

Sfințirea Troiței la cimitirul soldaților români din s.Slobozia-Horodiște, Rezina.


În anul 2007 primarul comune Horodiște, Rezina, locotenent-colonel (r) Nour Semion, împreună cu directoarea gimnaziuluidin s.Slobozia Horodiște, Zinaida Sârbu, au inițiat restabilirea cimitirului soldaților români căzuți în războiul de eliberare națională din vara anului 1941, care se află în curtea bisericii sf.Dumitru.
Încercările administrației locale de a restabili cimitirul împreună  cu autoritățile de la București au eșuat. Apoi a urmat o intervenție a Consiliului de Administrare a AVR  Tiras Tighina, către autoritățile de la București, care a durat mulți ani de promisiuni, fără acțiuni concrete pentru restabilire.
În anul 2018, AVR Tiras Tigina împreuna cu asociația "Cultul eroilor Regina Maria", filiala Vălenii de Munte, jud.Prahova am decis ca cu forțele proprii să restabilim acest cimitir. La această inițiativa imediat s-a aliniat și colonelul M.Focșa, președintele asoc."Liga Culturală a Românilor de Pretutindeni" cu echipa sa.
La capul soldaților români în cimitir, pe timpul puterii bolșevice a fost săpată o groapă în care stingeau var pentru necesitățile colhozului. Apoi au umplut-o cu gunoi.
Noi, ofițerii asociațiilor ne-am consultat cu preotul stareț Andrei, de la mănăstirea sf.Andrei, Durlești, care ne-a indicat că după canoanele bisericești la capul mormintelor soldaților români trebuie să fie instalată o troiță creștin-ortodoxă.
Am muncit și am cărat gunoiul din cimitir. Am astupat acea groapă a nimerniciei și prostiei sovietice, am turnat o platformă de beton, unde am instalat sf.Troiță, simbolul creștinismului ortodox al Neamului Român.
Vreu să menționez că la această lucrare sfântă m-au ajutat prin aport personal locuitorii satului Slobozia: Anatolie Stugulea, Anatolie Popa, Andrei Negdară cu nepoții: Botnari Dumitru (cl.VII) Pădureț Ion (cl.VI), Duca Ion...
PArțial ne-au ajutat și alți oameni. S-a muncit o săptămână la sfîrșitl lunii august, pe arsiță, dar am învins.
Consiliile de administrare: "Cultul eroilor Regina Maria", președinte colonelul N.Moise, AVR Tiras-Tighina, președinte colonelul A.Caraman, am decis ca troița să fie sfințită la data de 7 septembrie 2019, de către preotul local V.Rusu. Troița a fost sculptată în lemn de stajar de către meșterul Dumitru Ciprian din dreapta Prutului.
Financiar au contribuit: colonelul Constantin Chiperi, colonelul Moise Nicolae, colonelul Focșa Mihai, colonelul Alexandru Banari, colonelul Anatolie Caraman.

Ne-a susținut:
directoarea gimnziului din s.Slobozia-Horodiște: Ludmila Pavalache,
profesoarea de limbă română, Cimbir Vera,
profesoara de istorie - Taisea Zgureanu.
La solemnitate au participat 30 de ofițeri, subofițeri, profesori, artiști de peste Prut, eleviii cu profesorii și cetățenii din localitate, președintele asociației Refugiaților Transnistreni - Anatolie Bâzgu, președintele mișcării social-politice:"Unirea este Democrația Acasă" - Vasile Costiuc, membrii filialelor asociației Tiras-Tighina.

Țin să menționez că este inadmisibil de a uita memoria eroilor care au trecut Prutul pentru a ne salva de clvarul tragediei Imperiului rus - Uniunea Sovietică. Vom depune eforturi pentru a restabili aspectul cimitirului militar.
Eroii nu vor fi uitați, glorie eroilor Neamului Român.
Trăiască România Mare!

Președintele AVR Tiras-Tighina colonel (r)A.Caraman